Pfaffendorf, Saské Švýcarsko

Pfaffendorf patří jako místní část k městu Königstein teprve od roku 1994. Své jméno získala díky tomu, že její obyvatelé ve středověku odváděli daně königsteinskému páterovi (něm. Pfaffe).

Již z roku 1437 pochází první zmínka o vesnici, která byla zaznamenána v této souvislosti. Řečený duchovní míval ještě další práva: náležely mu některé soudní pravomoci a bylo mu dovoleno lovit v okolí Pfaffensteinu zajíce.

Někdejší vesnice založená na mýtině uprostřed lesa leží v rovinaté krajině, na jejíž jedné straně mohly být zřizovány pouze zahrady a malá políčka, na druhé vznikaly grunty. O této rolnické minulosti stále ještě svědčí četné selské usedlosti, především trojstranný dvůr s hrázděným horním patrem.

U potoka, který vsí protéká, stojí kamenný kříž, pod nímž je údajně pohřben jakýsi poustevník. Na cestě do Königsteinu zůstává na okraji obce jen málo místa, tak těsně jsou na sebe nalepeny domky stojící podél potoka. Vydáte-li se ulicí dále do města, povede Vás do ostrých zatáček kolem skalního ostrohu. Zde ve středověku začínala důležitá cesta, která vedla z Königsteinu, přes Pfaffenstein a Kleingießhübel do Děčína. Na starých mapách je ještě vyznačena.

Jedna z pfaffendorfských usedlostí nese zvláštní název: Barbarinegut. Její chodba vede až ke „skalní jehle“, která je vysoká 35 m a byla poprvé zdolána v roce 1905. Tato skála je symbolem Saského Švýcarska: Barbarine. Pověst praví, že jedinečný skalní útvar je zakletou pannou, která sbírala na Pfaffensteinu bobule, místo aby šla do kostela.Pfaffendorf Sächsische Schweiz

Tento kopec patří k nejoblíbenějším výletním cílům Saského Švýcarska. C. G. Jäckel dal zbudovat jako první cestu k vrcholu, aby k němu mohla zavést návštěvníky. Tohoto dobrodince, který zemřel v roce 1882, připomíná pamětní deska na Jäckelově skále (něm. Jäckelfelsen). Další možnosti výstupu vznikly v letech 1897 a 1913.

O prvních obyvatelích návrší svědčí četné nálezy jako ohniště, železné sekerky, kamenné mlýnky a drásadla až po bronzové náramky. Byl nalezen také cedník z pálené hlíny, který pravděpodobně sloužil k výrobě sýru. Vědci přiřazují nálezy k Lužické kultuře. Naleziště ležela především v okolí dnešního hostince. Na jeho místě stávaly dvě chaty, které byly na kopci zřízeny v roce 1852. Dnešní hostinec byl založen v roce 1880. Kdo volí při výstupu či sestupu západní přístupovou cestu, narazí na přibližně 200 m dlouhou obloukovitou zeď, která byla kdysi postavena na obranu sídliště z doby bronzové.

Kopec Pfaffenstein nesloužil jako sídliště jen v pravěku. Obyvatelé Pfaffendorfu se na tento kopec stahovali také v období válek. Stalo se to v časech sasko-švédských válek v roce 1706 a za válek o osvobození na přelomu let 1812/1813. Z této doby také pochází název „Kleiner Kuhstall“ (kravský chlívek) jako označení pro zmíněnou jeskyni.