Další „místní části“ Ebenheit, Halbestadt a Hütten

Ebenheit mit LiliensteinKdyž se ke Königsteinu připojily Ebenheit a Halbestadt (obě se rozkládají na druhé straně Labe) nabylo na významu pro město zemědělství.

Město Halbestadt se rozvinulo v 15 století okolo statku, který patřil k celestinskému klášteru v Königsteinu, a proto bylo také nazýváno „Mönchsvorwerk“ (tj. Mnichův statek). Roku 1550 zakoupilo město úrodné pozemky, rozdělilo je na 11 parcel a poskytlo je měšťanům do dědičného užívání. Z této doby pocházejí části některých budov, jako je obytný dům č.p. 25. V ulici Am Napoleonsteig, kudy dříve procházela cesta vybudovaná Francouzi v době napoleonských válek, stojí Napoleonův dům (č.p. 28), což je podstávkový dům, jaké jsou častěji k vidění na okraji Saského Švýcarska směrem k Horní Lužici.

Halbestadt vlastní malý zimní přístav, který byl vybudován v souvislosti s regulací Labe v letech 1864/65. Místo kdysi mívalo kurfiřtem zapůjčenéprivilegium, po němž se místním dodnes stýská: Směli se nechat bezplatně převážet přívozem přes Labe.

Ebenheit se nazývá návrší pod Liliensteinem. Jméno vesnice založené na mýtině uprostřed lesa se vynořuje již v roce 1489. Její obyvatelé byli pravděpodobně poddanými dnes již zmizelého hradu na řečeném kopci. Za povšimnutí stojí budovy č.p. 3 a 9, domy komoro-chlévního typu, jejichž horní patro je hrázděné. Letopočty 1747 resp. 1824 na svornících nad průčelími odkazují na dobu jejich vzniku.

Chalupy patří od roku 1933 Königsteinu a leží v údolí říčky Bělá, která tudy protéká velkým obloukem kolem náhorní planiny Quirl. Již z roku 1445 pocházejí zmínky o dvou kovárnách. V té době bylo v okolí dobýváno a taveno železo.